*Deze website is enkel toegankelijk voor gebruikers van Ninlaro® (ixazomib)  **Een ieder die de bevoegdheid heeft om receptgeneesmiddelen voor te schrijven of ter hand te stellen.